Naše ceny jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky.

Chceme, aby byla autoškola pro vás ZÁBAVA a ne stres!

Akce!

Pokud chcete zohlednit Vaše studium, přihlašte se prostřednictvím Ceníku.

Při přihlášení ON LINE a po zaplacení kurzu dostanete studijní materiály.

Autoškolu můžete také zakoupit komukoliv formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Autoškola poukaz

Proč naše autoškola?

TERMÍNY

V naší autoškole se s předstihem dozvíte kdy a kde bude nejbližší výuka i zkoušky. Můžete přijít na jakoukoliv výuku v učebně dle rozpisu na těchto stránkách a nemusíte se předem přihlašovat. Termíny jízd si určujete vy, dle Vašich potřeb, našich možností a plánujete je dopředu s Vaším učitelem jízd.

CENA

Naše ceny jsou transparentní bez skrytých poplatků. Všechny informace o cenách najdete v našem ceníku. Všem studentům  poskytujeme slevy a nejvýhodnější jsou ceny pro studenty škol, kde máme učebny.

PŘÍSTUP

Vyučujeme v učebnách na třech pražských gymnáziích a na kolejích UK.  Zaměstnáváme pouze profesionální a trpělivé instruktory či instruktorky. Nechceme, abyste byli při řízení vystresovaní z instruktora. Ten je tam od toho, aby vám pomohl a poradil. Naším cílem je Váš řidičský průkaz.

KVALITA VÝUKY

U nás získáte přístup k aktuálním učebním pomůckám, které vám velmi usnadní učení. Naučíme Vás jezdit nejenom ve slabém provozu, ale i v intenzivním provozu městského centra. Chceme, abyste po dokončení naší autoškoly byli připravení do provozu.

O nás

Učebny autoškoly jsou v Gymnáziu Nad Alejí, v Gymnáziu Jana Keplera, v Malostranském gymnáziu a na kolejích Univerzity Karlovy Větrník. Naši instruktoři a instruktorky připravují studenty na řidičské zkoušky již mnoho let. V současné době naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro skupinu „B“ (osobní automobil). Provozujeme čtyři výcviková vozidla 3x Škoda Fabia a 1x Škoda Octavia. Cílem naší autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. Začít v naší autoškole můžete kdykoliv během roku!

Naše autoškola však nabízí i služby pro stávající řidiče, ať již usilujete o vrácení řidičského průkazu, potřebujete si oživit své řidičské schopnosti, obraťte se na naši autoškolu a my Vám pomůžeme.

Výuka a zkoušky

DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENÉ ZKOUŠKY A VEŠKERÁ VÝUKA V AUTOŠKOLÁCH!
Po obnovení výuky vás budeme informovat!

ROZPIS VÝUKY V UČEBNĚ V DUBNU 2020:
02. 04. 2020 ČTVRTEK 17.15 – 18.50 h – KOLEJE UK VĚTRNÍK – UČEBNA vpravo
08. 04. 2020 STŘEDA 17.15 – 18.50 h – GYMNÁZIUM JANA KEPLERA UČEBNA P 1.3.
16. 04. 2020 ČTVRTEK 17.15 – 18.50 h – MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM UČEBNA 11
21. 04. 2020 ÚTERÝ 17.15 – 18.50 h – GYMNÁZIUM NAD ALEJÍ – UČEBNA 101

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ZKOUŠEK: 
TEST 17. 4. 2020 od 7h a JÍZDY 24. 4. 2020 od 8h
Test je na Magistrátu hl. m. Prahy-odb. dopravněsprávních činností, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10.
Zázemí zkoušky jízdy je vždy v naší učebně na kolejích UK.
Více o zkoušce najdete pod záložkou Zkoušky

Před přihlášením na zkoušku je třeba mít splněnou předepsanou výuku v učebnách a samozřejmě 28 vyučovacích hodin jízd :-). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

Tématické zaměření výuky najdete na nástěnce AUTOŠKOLY SEMAFOR ve školách, kde probíhá výuka nebo na FACEBOOKU, který přepošle tématické zaměření výuky našim fanouškům přes FACEBOOK.

Můžete chodit na výuku pouze v jedné škole nebo kdykoliv, podle Vašich časových možností.

Ceník

Pozor cena kurzu skupiny B je kompletní včetně výuky zdravovědy, výuky z ovládání  a údržby vozidla, praktických jízd a také včetně 1. závěrečné zkoušky.
Zde se zobrazují 3 ceníky. První je pro nově přihlášené žáky, druhý je pro již zaregistrované žáky a ve třetím jsou uvedeny poplatky Magistrátu hl.m. Prahy.
CENÍK JE PLATNÝ OD 20.2.2020

 On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškola - elektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly. 

       POPLATKY AUTOŠKOLE - registrovaní žáci
- tyto poplatky se týkají pouze žáků již zaregistrovaných do autoškoly - platba na č.ú. autoškoly (žáci jejichž evidenční číslo je větší než 300 platí na č.ú. 3217643369 / 0800, ti co mají evidenční číslo menší než 300 platí na č.ú, 4408270379 / 0800), var. symbol je vždy Vaše devítimístné číslo telefonu
          Cena          
1 doplňující jízda před zkouškou (45 min.)  250,- Kč 
balíček opakování z jízdy=opak.zkouška + 2 jízdy  700,- Kč 
speciální individuální termín zkoušky  600,- Kč 
 neúčast na potvrzeném termínu zkoušky  300,- Kč 
 neomluvená absence na praktické jízdě  300,- Kč 
 individuální výuka údržby vozidla  300,- Kč 
 ztráta průkazky žákem a vystavení nové  700,- Kč 
 přestoupení z autoškoly na žádost žáka  1000,- Kč 
  pro přihlášené ON LINE učební pomůcky    ZDARMA 
 1. závěrečná zkouška  ZDARMA 
 opakovaná zkouška z teorie (test)  ZDARMA 
 zajištění kolektivního termínu zkoušky  ZDARMA 

Ceny autoškoly nezahrnují správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

       Poplatky Magistrátu hl. m. Prahy:
(ke každé zkoušce si potřebujete vždy předem vyřídit potvrzení o zaplaceném poplatku na kterékoliv pokladně Magistrátu hl.m. Prahy)
          Cena          
 1. zkouška  700,- Kč 
 opravná zkouška jízda  400,- Kč 
 opravná zkouška teorie (test)  100,- Kč 

Fotogalerie

Výcviková vozidla před učebnou autoškoly na kolejích UK Větrník

Závěrečná zkouška

Začít s výukou a výcvikem v autoškole můžete dříve, ale ke dni ukončení výuky a výcviku musíte dosáhnout věku 18 let u skupiny „B“ nebo věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné jiné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.
Jinak řečeno u skupiny „B“ – výuka a výcvik může trvat maximálně rok a půl a při ukončení výuky Vám musí být minimálně 18 let. Termín zkoušky je nejlépe vybrat tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška se skládá ze dvou částí (skupina „B“):
– písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
– zkouška z praktické jízdy
Za závěrečnou zkoušku zaplatíte Magistrátu hl. m. Prahy správní poplatek ve výši 700,- Kč a to tak, že u zkoušky testu předložíte zkušebnímu komisaři potvrzení o zaplacení, které obdržíte na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zaplatíte 700,- Kč. Toto potvrzení je třeba si zajistit před zkouškou.

Zkouška testu probíhá na Magistrátu hl. m. Prahy – odbor dopravy, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 a protože není snadné najít zkušební místnost, pozorně si prohlédněte mapu pod tímto textem. Zkoušku jízdy absolvujete ve výcvikovém vozidle s učitelem a se zkušebním komisařem z Magistrátu hl.m.Prahy.

Mapa s označením zkušební místnosti:

Opakovaná zkouška
Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Zkoušku je možno vícekrát opakovat, ale je třeba ji úspěšně složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, jinak musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u zkoušky z testu hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat ve zkoušce z jízdy do doby, kdy bude při opakované zkoušce z testu hodnocen stupněm „prospěl“.

Za případnou opakovanou zkoušku se Magistrátu hl. m. Prahy platí poplatek:
Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy 100,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč
Tyto poplatky jsou předloženy zkušebnímu komisaři stejně jako při první zkoušce formou potvrzení o jejich zaplacení na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy a je třeba si je zajistit před zkouškou.

 

Vyzkoušejte si TEST

Kontakt

1) AUTOŠKOLA SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 212303 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 01848861.                                                                                Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 3217643369 – kód banky 0800

2) Autoškola a školící centrum SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 259700 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 05188547                                                            Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 4408270379 – kód banky 0800
Jako variabilní symbol můžete vždy uvést vaše devítimístné telefonní číslo (bez mezer), které jste uvedli na Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 • tel.: 777 883 003 nebo tel.: 266 316 616
 • e-mail: benesova.vladka@gmail.com
 • sídlo: Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6

Teoretická výuka – termíny s uvedením data především dle aktuálního rozpisu, případně kromě svátků a prázdnin podle následujícího pravidla:

 • první týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. na Kolejích UK Větrník, Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna od hlavního vstupu vpravo – v přízemí chodba vpravo
 • druhý týden v měsíci ve STŘEDU od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 118/2, 169 00 Praha 6 – Hradčany, učebna č. P1.3. – v přízemí od vstupního schodiště doleva
 • třetí týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. v Malostranském gymnáziu, Josefská 626/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, učebna č. 11 – v přízemí vlevo vedle vchodu do budovy
 • čtvrtý týden v měsíci v ÚTERÝ od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Nad Alejí, Nad Alejí 1952/5, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna č. 101 – 1. patro a od schodiště doprava na konec chodby

Dopravní spojení MHD:

 • Gymnázium Nad Alejí – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Petřiny nebo tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Vypich a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Petřiny.
 • Gymnázium Jana Keplera – tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Pohořelec.
 • Malostranské gymnázium – tramvaj č. 12, 20 a 22 – zastávka Malostranské náměstí, Metro A – zastávka Malostranská.
 • Koleje UK Větrník – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Větrník a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Větrník

Klikem na obrázek mapy níže otevřete umístění našich 4 poboček v Praze 6 a Praze 1 na Mapách Google

Další informace najdete na  FACEBOOKU:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ :

Zajímavé odkazy:

On-line přihláška

Protože chceme podpořit tento způsob přihlašování do naší autoškoly, při přihlášení ON LINE získáte  učební texty zdarma.

Postup přihlášení:

 1. Vyplňte a odešlete on-line přihlašovací formulář
 2. Po celém vyplnění formuláře se Vám na e-mail automaticky odešle pro Vás vygenerovaná předvyplněná Vaše Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Zdravotní posudek, které si vytiskněte. Před 18 rokem, je třeba žádost dát podepsat rodičům, Zdravotní posudek zaneste k Vašemu praktickému lékaři kdekoliv v ČR (neodkládejte příliš první návštěvu autoškoly – zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíců).
 3. Žádost o přijetí k výuce a výcviku a potvrzený Zdravotní posudek přineste na jakoukoliv naší výuku, dle rozpisu zde

On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškolaelektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly.

V případě, že potřebujete získat podrobnější informace o průběhu kurzu, neváhejte nás kontaktovat.