Naše ceny jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky.

Chceme, aby byla autoškola pro vás ZÁBAVA a ne stres!

Akce!

Při přihlášení ON LINE a po zaplacení kurzu dostanete studijní materiály.

Autoškolu můžete také zakoupit komukoliv formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Autoškola poukaz

Proč naše autoškola?

TERMÍNY

V naší autoškole se s předstihem dozvíte kdy a kde bude nejbližší výuka i zkoušky. Můžete přijít na jakoukoliv výuku v učebně dle rozpisu na těchto stránkách a nemusíte se předem přihlašovat. Termíny jízd si určujete vy, dle Vašich potřeb, našich možností a plánujete je dopředu s Vaším učitelem jízd.

CENA

Naše ceny jsou transparentní bez skrytých poplatků. Všechny informace o cenách najdete v našem ceníku. Všem studentům  poskytujeme slevy a nejvýhodnější jsou ceny pro studenty škol, kde máme učebny.

PŘÍSTUP

Vyučujeme v učebnách na třech pražských gymnáziích a na kolejích UK.  Zaměstnáváme pouze profesionální a trpělivé instruktory či instruktorky. Nechceme, abyste byli při řízení vystresovaní z instruktora. Ten je tam od toho, aby vám pomohl a poradil. Naším cílem je Váš řidičský průkaz.

KVALITA VÝUKY

U nás získáte přístup k aktuálním učebním pomůckám, které vám velmi usnadní učení. Naučíme Vás jezdit nejenom ve slabém provozu, ale i v intenzivním provozu městského centra. Chceme, abyste po dokončení naší autoškoly byli připravení do provozu.

O nás

Učebny autoškoly jsou v Gymnáziu Nad Alejí, v Gymnáziu Jana Keplera, v Malostranském gymnáziu a na kolejích Univerzity Karlovy Větrník. Naši instruktoři a instruktorky připravují studenty na řidičské zkoušky již mnoho let. V současné době naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro skupinu „B“ (osobní automobil). Provozujeme čtyři výcviková vozidla 3x Škoda Fabia a 1x Škoda Octavia. Cílem naší autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. Začít v naší autoškole můžete kdykoliv během roku!

Naše autoškola však nabízí i služby pro stávající řidiče, ať již usilujete o vrácení řidičského průkazu, potřebujete si oživit své řidičské schopnosti, obraťte se na naši autoškolu a my Vám pomůžeme.

Výuka a zkoušky

NOVÍ ŽÁCI – po ON-LINE přihlášení pod záložkou Přihláška, přijďte na jakoukoliv výuku 30 min. před začátkem s vyplněnou žádostí o výuku a výcvik a potvrzeným originálem zdravotního posudku, který nebude starší 3 měsíců. Před Vaším 18-tým rokem, žádost podepíše i jeden z rodičů. 
U VÝUKY a ZKOUŠEK musí mít všichni žáci RESPIRÁTOR minimálně FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

ROZPIS VÝUKY V UČEBNĚ V LISTOPADU 2021:

04.11.2021 ČTVRTEK  17.15 – 18.50  KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda     
10.11.2021 STŘEDA    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda
18.11.2021 ČTVRTEK    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla       
23.11.2021 ÚTERÝ  17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla

ROZPIS VÝUKY V UČEBNĚ V PROSINCI 2021:

02.12.2021 ČTVRTEK  17.15 – 18.50  KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda     
08.12.2021 STŘEDA    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla     
16.12.2021 ČTVRTEK    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda
21.12.2021 ÚTERÝ  17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla

Do gymnázií Nad Alejí, Jana Keplera a Malostranského gymnázia se vrátíme po zlepšení situace s covidem 19.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ZKOUŠEK (ZMĚNY podmínek zkoušek od 1.7.2021, najdete pod záložkou ZKOUŠKY)

ZKOUŠKY TEST  26. 11. 2021 v 11.45h

ZKOUŠKY TEST  2. 12. 2021 ve 12.45h

ZKOUŠKY TEST:  jsou vždy ve zkušební místnosti na Magistrátu hl. m. Prahy-odb. dopravněsprávních činností, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10. Před zkouškou TESTU musíte mít splněnou výuku i 28 vyučovacích hodin jízd! Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Účast na zkouškách testu bude nabídnuta žákům e-mailem. Účast na termínu zkoušky je třeba žákem v e-mailu potvrdit! 

ZKOUŠKY JÍZDY 15. 11. 2021 od 8h

ZKOUŠKY JÍZDY 2. 12. 2021 od 8h

ZKOUŠKY JÍZDY 9. 12. 2021 od 8h

ZKOUŠKY JÍZDY:  zahájení v 8h před učebnou autoškoly na kolejích UK  (Na Větrníku 1931/3, Praha 6) nebo dle domluvy s Vaším učitelem jízd. 

Účast na zkouškách jízdy bude nabídnuta žákům e-mailem a pouze žákům, kteří již složili zkoušku testu nebo opakují zkoušku jízdy. Účast na termínu zkoušky je třeba žákem v e-mailu potvrdit! 

Více o zkoušce najdete pod záložkou Zkoušky

Ceník

Pozor cena kurzu skupiny B je kompletní včetně výuky zdravovědy, výuky z ovládání  a údržby vozidla, praktických jízd a také včetně 1. závěrečné zkoušky.

Zde se zobrazují 3 ceníky. První je pro nově přihlášené žáky, druhý je pro již zaregistrované žáky, ve třetím jsou poplatky Magistrátu hl.m. Prahy.On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškola - elektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly. 


POPLATKY AUTOŠKOLE - tyto poplatky se týkají pouze žáků již zaregistrovaných - platba na č.ú. autoškoly
- žáci jejichž evidenční číslo je větší než 300 platí na č.ú. 3217643369/0800
- žáci jejichž evidenční číslo je menší než 300 platí na č.ú. 4408270379/0800
- var. symbol je vždy Vaše devítimístné číslo telefonu
Cena
1 doplňující jízda před zkouškou (45 min.) 300,- Kč
balíček opakování z jízdy = poplatek za opakovanou zkoušku + 4 jízdy 1500,- Kč
speciální individuální termín zkoušky 1000,- Kč
neúčast na potvrzeném termínu zkoušky 1000,- Kč
neomluvená absence na praktické jízdě 300,- Kč
individuální výuka údržby vozidla 400,- Kč
ztráta průkazky žákem a vystavení nové 700,- Kč
přestoupení nebo vystoupení z autoškoly na žádost žáka 1000,- Kč
kolektivní termín zkoušky ZDARMA
pro přihlášené ON LINE učební pomůcky ZDARMA
1. závěrečná zkouška ( test i jízda) ZDARMA
opakovaná zkouška z teorie (test) ZDARMA

Ceny autoškoly nezahrnují správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

Poplatky Magistrátu hl. m. Prahy: (ke každé zkoušce si potřebujete vždy předem vyřídit potvrzení o zaplaceném poplatku na kterékoliv pokladně Magistrátu hl.m. Prahy) Cena
1. zkouška 700,- Kč
opakovaná zkouška test 100,- Kč
opakovaná zkouška jízda 400,- Kč

Fotogalerie

Výcviková vozidla před učebnou autoškoly na kolejích UK Větrník

Závěrečná zkouška

ZMĚNY OD 1.7.2021 ZDE NÍŽE

Začít s výukou a výcvikem v autoškole můžete dříve, ale ke dni ukončení výuky a výcviku musíte dosáhnout věku 18 let u skupiny „B“ nebo věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné jiné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.
Jinak řečeno u skupiny „B“ – výuka a výcvik může trvat maximálně rok a půl a při ukončení výuky Vám musí být minimálně 18 let. Termín zkoušky je nejlépe vybrat tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška se skládá ze dvou částí (skupina „B“):
– písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
– zkouška z praktické jízdy
Za závěrečnou zkoušku zaplatíte Magistrátu hl. m. Prahy správní poplatek ve výši 700,- Kč a to tak, že u zkoušky testu předložíte zkušebnímu komisaři potvrzení o zaplacení, které obdržíte na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zaplatíte 700,- Kč. Toto potvrzení je třeba si zajistit před zkouškou.

Zkouška testu probíhá ve zkušební místnosti na Magistrátu hl. m. Prahy-odb. dopravněsprávních činností, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 a protože není snadné najít zkušební místnost, pozorně si prohlédněte mapu pod tímto textem. Zkoušku jízdy absolvujete ve výcvikovém vozidle s učitelem a se zkušebním komisařem z Magistrátu hl.m.Prahy.

Mapa s označením zkušební místnosti:

Opakovaná zkouška – ZMĚNY od 1.7.2021:
Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky – platí stále!

Kdo k první zkoušce šel před 1.7.2021, může zkoušku opakovat vícekrát, ale je třeba ji úspěšně složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, jinak musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu – znovu celý kurz autoškoly.

Pokud k první zkoušce jdete po 1.7.2021, můžete u každé zkoušky neuspět  jen 3x, ale dobu na složení zkoušek máte 1 rok. Jinak řečeno pokud 3x neuspějete u testu, musíte k další zkoušce testu předložit potvrzení autoškoly, že jste absolvovali znovu celou výuku v učebně. Pokud 3x neuspějete u zkoušky jízdy, musíte k další zkoušce jízdy předložit potvrzení autoškoly, že jste absolvovali znovu 28 vyučovacích hodin jízd. Cena pouze za výuku v učebně nebo pouze za 28 vyučovacích hodin jízd, bude řešena individuálně.

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u zkoušky z testu hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat ve zkoušce z jízdy do doby, kdy bude při opakované zkoušce z testu hodnocen stupněm „prospěl“- platí stále!

Za případnou opakovanou zkoušku se Magistrátu hl. m. Prahy platí poplatek:
Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy 100,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč
Tyto poplatky jsou předloženy zkušebnímu komisaři stejně jako při první zkoušce formou potvrzení o jejich zaplacení na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy a je třeba si je zajistit před zkouškou.

Vyzkoušejte si TEST

Kariéra

Hledáme učitele nebo učitelku do autoškoly – nejlepší podmínky, volejte 777 883 003.

 

 

Kontakt

1) AUTOŠKOLA SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 212303 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 01848861.                                                                                Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 3217643369 – kód banky 0800

2) Autoškola a školící centrum SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 259700 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 05188547                                                            Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 4408270379 – kód banky 0800
Jako variabilní symbol můžete vždy uvést vaše devítimístné telefonní číslo (bez mezer), které jste uvedli na Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 • tel.: 777 883 003 nebo tel.: 266 316 616
 • e-mail: benesova.vladka@gmail.com
 • sídlo: Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6
Teoretická výuka – termíny s uvedením data především dle aktuálního rozpisu, případně kromě svátků a prázdnin podle následujícího pravidla:

 • první týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. na Kolejích UK Větrník, Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna od hlavního vstupu vpravo – v přízemí chodba vpravo
 • druhý týden v měsíci ve STŘEDU od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 118/2, 169 00 Praha 6 – Hradčany, učebna č. P1.3. – v přízemí od vstupního schodiště doleva
 • třetí týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. v Malostranském gymnáziu, Josefská 626/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, učebna č. 11 – v přízemí vlevo vedle vchodu do budovy
 • čtvrtý týden v měsíci v ÚTERÝ od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Nad Alejí, Nad Alejí 1952/5, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna č. 101 – 1. patro a od schodiště doprava na konec chodby
Dopravní spojení MHD:

 • Gymnázium Nad Alejí – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Petřiny nebo tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Vypich a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Petřiny.
 • Gymnázium Jana Keplera – tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Pohořelec.
 • Malostranské gymnázium – tramvaj č. 12, 20 a 22 – zastávka Malostranské náměstí, Metro A – zastávka Malostranská.
 • Koleje UK Větrník – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Větrník a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Větrník

Klikem na obrázek mapy níže otevřete umístění našich 4 poboček v Praze 6 a Praze 1 na Mapách Google

Další informace najdete na  FACEBOOKU:
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ :
Zajímavé odkazy:

On-line přihláška

Protože chceme podpořit tento způsob přihlašování do naší autoškoly, při přihlášení ON LINE získáte  učební texty zdarma.

Postup přihlášení:

 1. Vyberte zelenou šipkou kurz sk. B nebo požadovanou službu (studenskou slevu je třeba doložit potvrzením o studiu na první výuce, na kterou přijdete).
 2. Otevřený formulář vyplňte a hned se Vám na e-mail automaticky odešle pro Vás vygenerovaná předvyplněná Vaše Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Zdravotní posudek, které si vytiskněte. Před 18 rokem, je třeba žádost dát podepsat rodičům, Zdravotní posudek zaneste k Vašemu praktickému lékaři, kdekoliv v ČR (neodkládejte příliš první návštěvu autoškoly – zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíců).
 3. Předání Žádosti o přijetí k výuce a výcviku a potvrzený Zdravotní posudek si domluvte na tel.: 777 883 003 nebo přineste na jakoukoliv naší výuku, dle rozpisu zde


<!–- [et_pb_br_holder] -–><!–- [et_pb_br_holder] -–>On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškolaelektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly. 

V případě, že potřebujete získat podrobnější informace o průběhu kurzu, neváhejte nás kontaktovat.