Naše ceny jsou konečné a neobsahují žádné skryté poplatky.

Chceme, aby byla autoškola pro vás ZÁBAVA a ne stres!

Akce!

Při přihlášení ON LINE a po zaplacení kurzu dostanete studijní materiály.

Autoškolu můžete také zakoupit komukoliv formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Autoškola poukaz

Proč naše autoškola?

TERMÍNY

V naší autoškole se s předstihem dozvíte kdy a kde bude nejbližší výuka i zkoušky. Můžete přijít na jakoukoliv výuku v učebně dle rozpisu na těchto stránkách a nemusíte se předem přihlašovat. Termíny jízd si určujete vy, dle Vašich potřeb, našich možností a plánujete je dopředu s Vaším učitelem jízd.

CENA

Naše ceny jsou transparentní bez skrytých poplatků. Všechny informace o cenách najdete v našem ceníku. Všem studentům  poskytujeme slevy a nejvýhodnější jsou ceny pro studenty škol, kde máme učebny.

PŘÍSTUP

Vyučujeme v učebnách na třech pražských gymnáziích a na kolejích UK.  Zaměstnáváme pouze profesionální a trpělivé instruktory či instruktorky. Nechceme, abyste byli při řízení vystresovaní z instruktora. Ten je tam od toho, aby vám pomohl a poradil. Naším cílem je Váš řidičský průkaz.

KVALITA VÝUKY

U nás získáte přístup k aktuálním učebním pomůckám, které vám velmi usnadní učení. Naučíme Vás jezdit nejenom ve slabém provozu, ale i v intenzivním provozu městského centra. Chceme, abyste po dokončení naší autoškoly byli připravení do provozu.

O nás

Učebny autoškoly jsou v Gymnáziu Nad Alejí, v Gymnáziu Jana Keplera, v Malostranském gymnáziu a na kolejích Univerzity Karlovy Větrník. Naši instruktoři a instruktorky připravují studenty na řidičské zkoušky již mnoho let. V současné době naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro skupinu „B“ (osobní automobil). Provozujeme čtyři výcviková vozidla 3x Škoda Fabia a 1x Škoda Octavia. Cílem naší autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. Začít v naší autoškole můžete kdykoliv během roku!

Naše autoškola však nabízí i služby pro stávající řidiče, ať již usilujete o vrácení řidičského průkazu, potřebujete si oživit své řidičské schopnosti, obraťte se na naši autoškolu a my Vám pomůžeme.

Výuka a zkoušky

NOVÍ ŽÁCI – po ON-LINE přihlášení pod záložkou Přihláška, přijďte na jakoukoliv výuku 30 min. před začátkem výuky s vyplněnou žádostí o výuku a výcvik a potvrzeným zdravotním posudkem, který nebude starší 3 měsíců. Před Vaším 18-tým rokem, žádost podepíše i některý z rodičů. 
U VÝUKY a ZKOUŠEK musí mít všichni žáci RESPIRÁTOR minimálně FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

ROZPIS VÝUKY V UČEBNĚ V ŘÍJNU 2021:

07.10.2021 ČTVRTEK  17.15 – 18.50  KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda     
13.10.2021 STŘEDA    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla       
21.10.2021 ČTVRTEK    17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo teorie a údr. vozidla       
26.10.2021 ÚTERÝ  17.15 – 18.50   KOLEJE VĚTRNÍK UK  učebna vpravo zdravověda

Do gymnázií Nad Alejí, Jana Keplera a Malostranského gymnázia se vrátíme po zlepšení situace s covidem 19.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ZKOUŠEK (ZMĚNY podmínek zkoušek od 1.7.2021, najdete pod záložkou ZKOUŠKY)

ZKOUŠKY TEST  22. 10. 2021 ve 12.45h

ZKOUŠKY TEST  8. 11. 2021 ve 12.45h

TEST:  je vždy ve zkušební místnosti na Magistrátu hl. m. Prahy-odb. dopravněsprávních činností, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10. Před zkouškou TESTU musíte mít splněnou výuku i 28 vyučovacích hodin jízd! Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

ZKOUŠKY JÍZDY 15. 10. 2021 od 8h 

ZKOUŠKY JÍZDY 29. 10. 2021 od 8h

ZKOUŠKY JÍZDY 12. 11. 2021 od 8h

ZKOUŠKY JÍZDY:  zahájení v 8h před učebnou autoškoly na kolejích UK  (Na Větrníku 1931/3, Praha 6) nebo dle domluvy s Vaším učitelem jízd. 

Účast na zkouškách jízd bude nabídnuta žákům e-mailem, přednost mají žáci, kteří již složili zkoušku testu nebo opakují zkoušku jízdy.

Účast na termínu zkoušky je třeba žákem v e-mailu potvrdit! 

Více o zkoušce najdete pod záložkou Zkoušky

Ceník

Pozor cena kurzu skupiny B je kompletní včetně výuky zdravovědy, výuky z ovládání  a údržby vozidla, praktických jízd a také včetně 1. závěrečné zkoušky.

Zde se zobrazují 3 ceníky. První je pro nově přihlášené žáky, druhý je pro již zaregistrované žáky, ve třetím jsou poplatky Magistrátu hl.m. Prahy.On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškola - elektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly. 


POPLATKY AUTOŠKOLE - tyto poplatky se týkají pouze žáků již zaregistrovaných - platba na č.ú. autoškoly
- žáci jejichž evidenční číslo je větší než 300 platí na č.ú. 3217643369/0800
- žáci jejichž evidenční číslo je menší než 300 platí na č.ú. 4408270379/0800
- var. symbol je vždy Vaše devítimístné číslo telefonu
Cena
1 doplňující jízda před zkouškou (45 min.) 300,- Kč
balíček opakování z jízdy = poplatek za opakovanou zkoušku + 4 jízdy 1500,- Kč
speciální individuální termín zkoušky 1000,- Kč
neúčast na potvrzeném termínu zkoušky 1000,- Kč
neomluvená absence na praktické jízdě 300,- Kč
individuální výuka údržby vozidla 400,- Kč
ztráta průkazky žákem a vystavení nové 700,- Kč
přestoupení nebo vystoupení z autoškoly na žádost žáka 1000,- Kč
kolektivní termín zkoušky ZDARMA
pro přihlášené ON LINE učební pomůcky ZDARMA
1. závěrečná zkouška ( test i jízda) ZDARMA
opakovaná zkouška z teorie (test) ZDARMA

Ceny autoškoly nezahrnují správní poplatky Magistrátu hl. m. Prahy

Poplatky Magistrátu hl. m. Prahy: (ke každé zkoušce si potřebujete vždy předem vyřídit potvrzení o zaplaceném poplatku na kterékoliv pokladně Magistrátu hl.m. Prahy) Cena
1. zkouška 700,- Kč
opakovaná zkouška test 100,- Kč
opakovaná zkouška jízda 400,- Kč

Fotogalerie

Výcviková vozidla před učebnou autoškoly na kolejích UK Větrník

Závěrečná zkouška

ZMĚNY OD 1.7.2021 ZDE NÍŽE

Začít s výukou a výcvikem v autoškole můžete dříve, ale ke dni ukončení výuky a výcviku musíte dosáhnout věku 18 let u skupiny „B“ nebo věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné jiné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.
Jinak řečeno u skupiny „B“ – výuka a výcvik může trvat maximálně rok a půl a při ukončení výuky Vám musí být minimálně 18 let. Termín zkoušky je nejlépe vybrat tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška se skládá ze dvou částí (skupina „B“):
– písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
– zkouška z praktické jízdy
Za závěrečnou zkoušku zaplatíte Magistrátu hl. m. Prahy správní poplatek ve výši 700,- Kč a to tak, že u zkoušky testu předložíte zkušebnímu komisaři potvrzení o zaplacení, které obdržíte na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy, kde zaplatíte 700,- Kč. Toto potvrzení je třeba si zajistit před zkouškou.

Zkouška testu probíhá ve zkušební místnosti na Magistrátu hl. m. Prahy-odb. dopravněsprávních činností, Nad Vršovskou horou 88, Praha 10 a protože není snadné najít zkušební místnost, pozorně si prohlédněte mapu pod tímto textem. Zkoušku jízdy absolvujete ve výcvikovém vozidle s učitelem a se zkušebním komisařem z Magistrátu hl.m.Prahy.

Mapa s označením zkušební místnosti:

Opakovaná zkouška – ZMĚNY od 1.7.2021:
Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky – platí stále!

Kdo k první zkoušce šel před 1.7.2021, může zkoušku opakovat vícekrát, ale je třeba ji úspěšně složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, jinak musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu – znovu celý kurz autoškoly.

Pokud k první zkoušce jdete po 1.7.2021, můžete u každé zkoušky neuspět  jen 3x, ale dobu na složení zkoušek máte 1 rok. Jinak řečeno pokud 3x neuspějete u testu, musíte k další zkoušce testu předložit potvrzení autoškoly, že jste absolvovali znovu celou výuku v učebně. Pokud 3x neuspějete u zkoušky jízdy, musíte k další zkoušce jízdy předložit potvrzení autoškoly, že jste absolvovali znovu 28 vyučovacích hodin jízd. Cena pouze za výuku v učebně nebo pouze za 28 vyučovacích hodin jízd, bude řešena individuálně.

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u zkoušky z testu hodnocen stupněm „neprospěl“, nesmí pokračovat ve zkoušce z jízdy do doby, kdy bude při opakované zkoušce z testu hodnocen stupněm „prospěl“- platí stále!

Za případnou opakovanou zkoušku se Magistrátu hl. m. Prahy platí poplatek:
Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy 100,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč
Tyto poplatky jsou předloženy zkušebnímu komisaři stejně jako při první zkoušce formou potvrzení o jejich zaplacení na pokladně Magistrátu hl. m. Prahy a je třeba si je zajistit před zkouškou.

Vyzkoušejte si TEST

Kariéra

Hledáme učitele nebo učitelku do autoškoly – nejlepší podmínky, volejte 777 883 003.

 

 

Kontakt

1) AUTOŠKOLA SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 212303 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 01848861.                                                                                Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 3217643369 – kód banky 0800

2) Autoškola a školící centrum SEMAFOR s.r.o., zastoupená jednatelkou Ing. Vladimírou Benešovou, spisová značka C 259700 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 05188547                                                            Bankovní spojení: Česká spořitelna – číslo účtu: 4408270379 – kód banky 0800
Jako variabilní symbol můžete vždy uvést vaše devítimístné telefonní číslo (bez mezer), které jste uvedli na Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

 • tel.: 777 883 003 nebo tel.: 266 316 616
 • e-mail: benesova.vladka@gmail.com
 • sídlo: Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6
Teoretická výuka – termíny s uvedením data především dle aktuálního rozpisu, případně kromě svátků a prázdnin podle následujícího pravidla:

 • první týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. na Kolejích UK Větrník, Na Větrníku 1931/3, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna od hlavního vstupu vpravo – v přízemí chodba vpravo
 • druhý týden v měsíci ve STŘEDU od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 118/2, 169 00 Praha 6 – Hradčany, učebna č. P1.3. – v přízemí od vstupního schodiště doleva
 • třetí týden v měsíci ve ČTVRTEK od 17.15 h. do 18.50 h. v Malostranském gymnáziu, Josefská 626/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, učebna č. 11 – v přízemí vlevo vedle vchodu do budovy
 • čtvrtý týden v měsíci v ÚTERÝ od 17.15 h. do 18.50 h. v Gymnáziu Nad Alejí, Nad Alejí 1952/5, 162 00 Praha 6 – Břevnov (Petřiny), učebna č. 101 – 1. patro a od schodiště doprava na konec chodby
Dopravní spojení MHD:

 • Gymnázium Nad Alejí – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Petřiny nebo tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Vypich a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Petřiny.
 • Gymnázium Jana Keplera – tramvaj č. 22 a 25 – zastávka Pohořelec.
 • Malostranské gymnázium – tramvaj č. 12, 20 a 22 – zastávka Malostranské náměstí, Metro A – zastávka Malostranská.
 • Koleje UK Větrník – Metro A – zastávka Petřiny, tramvaj č. 1, 2 – zastávka Větrník a autobusy č. 108,164,168,191 – zastávka Větrník

Klikem na obrázek mapy níže otevřete umístění našich 4 poboček v Praze 6 a Praze 1 na Mapách Google

Další informace najdete na  FACEBOOKU:
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ :
Zajímavé odkazy:

On-line přihláška

Protože chceme podpořit tento způsob přihlašování do naší autoškoly, při přihlášení ON LINE získáte  učební texty zdarma.

Postup přihlášení:

 1. Vyberte zelenou šipkou kurz sk. B nebo požadovanou službu (studenskou slevu je třeba doložit potvrzením o studiu na první výuce, na kterou přijdete).
 2. Otevřený formulář vyplňte a hned se Vám na e-mail automaticky odešle pro Vás vygenerovaná předvyplněná Vaše Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Zdravotní posudek, které si vytiskněte. Před 18 rokem, je třeba žádost dát podepsat rodičům, Zdravotní posudek zaneste k Vašemu praktickému lékaři, kdekoliv v ČR (neodkládejte příliš první návštěvu autoškoly – zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíců).
 3. Předání Žádosti o přijetí k výuce a výcviku a potvrzený Zdravotní posudek si domluvte na tel.: 777 883 003 nebo přineste na jakoukoliv naší výuku, dle rozpisu zde


<!–- [et_pb_br_holder] -–><!–- [et_pb_br_holder] -–>On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Moje Autoškolaelektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly. 

V případě, že potřebujete získat podrobnější informace o průběhu kurzu, neváhejte nás kontaktovat.